LISTADO MASCULINO – Total de inscritos 30

ID* NOMBRE 1º APELLIDOS 2º APELLIDO KATA TORI O UKE CLUB
12179 SANTIAGO ALONSO RUIZ NAGE NO KATA TORI A.D. ASAHI-KAN
20506 RUBEN BAUTISTA SUAREZ NAGE NO KATA AMBOS UNIV. MALAGA
9653 DAVID AMADOR CABRERA MUÑOZ NAGE NO KATA AMBOS UNIV. MALAGA
17724 ALBERTO CANTERO MOYANO NAGE NO KATA AMBOS C.D. KORYO
26554 JOSE CHACON GOMEZ NAGE NO KATA AMBOS C.D. KORYO
15218 FRANCISCO COBOS ORELLANA NAGE NO KATA AMBOS C.D. KORYO
13598 FRANCISCO M. COBOS ESPEJO NAGE NO KATA AMBOS C.D. KORYO
880 JUAN JOSE CORTÉS MOLINA KODOKAN TORI J.C. TORREMOLINOS
28912 JACOBO CROOKE   KATAME NO KATA TORI J.C. TORREMOLINOS
5856 MANUEL GARCIA FERNANDEZ JU NO KATA TORI J.C. CAZORLA
462 ANTONIO GIMÉNEZ CUADRA KIME NO KATA TORI JUDOINDALO
13385 LEONARDO GUERRERO BERLANGA NAGE NO KATA AMBOS UNIV. MALAGA
16091 PALL JOSEFS CERDAN NAGE NO KATA UKE J.C. TORREMOLINOS
25739 JAVIER LEGUINAGOICOA MARTINEZ NAGE NO KATA TORI J.C. TORREMOLINOS
10670 EDGAR LOPEZ CARDENAS NAGE NO KATA AMBOS UNIV. MALAGA
11163 CARLOS MARFIL REINA NAGE NO KATA AMBOS UNIV. MALAGA
17239 ANTONIO JOSE MARTINEZ LARA KATAME NO KATA TORI J.C. CAZORLA
24760 JAIME MARTINEZ VAZQUEZ NAGE NO KATA TORI J.C. CAZORLA
294 ALBERTO PALOMO RODRIGUEZ KATAME NO KATA TORI J.C. TORREMOLINOS
20218 RAFAEL REYES HURTADO NAGE NO KATA AMBOS C.D. KORYO
19299 JUAN MANUEL RIVAS RAMIREZ NAGE NO KATA AMBOS C.D. KORYO
20513 DAVID RODRÍGUEZ BORAGNO NAGE NO KATA TORI J.C. TORREMOLINOS
19549 CARLOS ROMERO NAKHIL NAGE NO KATA UKE J.C. TORREMOLINOS
18320 RODRIGO ROSADO LOPEZ NAGE NO KATA AMBOS JUDO MIJAS
453 FCO . JAVIER RUIZ SEGURA KIME NO KATA UKE CASTILLO HU-OV
8611 JOSE MANUEL RUIZ LUNA NAGE NO KATA AMBOS UNIV. MALAGA
16852 JUAN JOSE RUIZ DIAZ NAGE NO KATA AMBOS JUDO MIJAS
20517 AITOR SANCHEZ BORAGNO NAGE NO KATA UKE J.C. TORREMOLINOS
12260 DAVID SÁNCHEZ GONZÁLEZ KATAME NO KATA TORI J.C. TORREMOLINOS
25741 RAUL VANHERWIJNEM GONZALEZ NAGE NO KATA TORI J.C. TORREMOLINOS

 

LISTADO FEMENINO – Total inscritas 11 

ID* NOMBRE 1º APELLIDOS 2º APELLIDO KATA TORI O UKE CLUB
19849 ANNA BORREGERO DAHMS Nage No Kata Uke A.D. ASAHI-KAN
11608 NATALIA CAÑADA DUARTE NAGE NO KATA AMBOS UNIV. MALAGA
17682 MARIA DEL MAR DIAZ MUÑOZ NAGE NO KATA AMBOS C.D. KORYO
17700 PAULA FERNANDEZ SCHMUTZ NAGE NO KATA TORI J.C. TORREMOLINOS
16662 KHUSHI GOYAL   NAGE NO KATA AMBOS UNIV. MALAGA
17229 ARIAN LEGUINAGOICOA MARTINEZ NAGE NO KATA TORI J.C. TORREMOLINOS
20508 PATRICIA ORTIZ AYALA NAGE NO KATA AMBOS UNIV. MALAGA
3981 MARIA JOSE PEREZ GONZALEZ Kime No Kata Tori CLUB FORUM
3982 AIDA MARIA PRATS MALDONADO Kime No Kata Uke CLUB FORUM
25792 MAIA RENTERIA REVELLES NAGE NO KATA AMBOS UNIV. MALAGA
26312 ALMUDENA VANHERWIJNEM GONZALEZ NAGE NO KATA UKE J.C. TORREMOLINOS